Електронна платформа ще представя стария Шумен

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” представи краеведския сайт „Шуменски истории”, създаден по проекта „Дигитална среда за културно-историческото наследство на Шумен”, защитен от библиотеката пред Фондация „Глобални библиотеки – България” в конкурс за финансиране на малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018.

По проекта и първоначалното базисно съдържание на сайта Шуменската библиотека работи съвместно с Регионалния исторически музей в града, с библиотеките при НЧ „Тодор Петков” и НЧ „Стилиян Чилингиров” и със СНЦ Общество 528 – Шумен.

Изградената електронна платформа ще събира и предоставя като текст и снимки разнородна информация за миналото на Шумен – възникване и разрастване на града с оформянето на днешните улици и квартали; значими събития и личности, свързани с политическия, икономическия, културния и обществения живот на града, както и с развитието на образованието и военното дело; природни и културно-исторически забележителности; любопитни и забавни факти от миналото на Шумен; реклами и обяви от старите шуменски вестници.

За обогатяването на съдържанието на сайта Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” ще разчита на съдействието както на различните организации и сдружения, имащи отношения към миналото на Шумен, така и на информацията – спомени, снимки и др., предоставена от частни лица. Библиотеката се обръща с молба за съдействие към всички, които разполагат със снимки на стария Шумен и с интересна информация за миналото на града в различните му аспекти. Предоставените материали, освен ако не бъдат дарени за фондовете на библиотеката, ще бъдат сканирани и върнати на техните собственици. Всеки качен в сайта материал ще е придружен с текст, посочващ източника на информацията.

03 October 2018