„Отворен път към осиновяването”

За поредна година Шуменската библиотека бе домакин на събитията, организирани от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен в рамките на Националните информационни седмици за осиновяването, инициирани от Българската асоциация „Осиновени и осиновители”.

Част от събитието бе срещата на осиновени хора. Под мотото „Отворен път към осиновяването” бяха споделени вълнуващи истории на хора, сбъднали мечтата си за семейство и изпитали радостта от връзката със своите осиновители, но изпитали и тъгата да погледнат назад в търсене на своите корени и рождени родители. Дискутирана бе и необходимостта от промяна на Семейния кодекс и процедурата за достъп до информация за биологичния произход на осиновените хора с оглед препоръката от Съвета по правата на човека на ООН за „Въвеждане на законодателство, което забранява тайната на осиновяването и гарантира правото на детето да знае своя произход”.

Гост на събитието бе психотерапевтът и член на БАОО Вили Дошева, която представи книгата „Надежда и подкрепа за осиновени и осиновители”. Автори на книгата са американските психотерапевти Карин Първис, Дейвид Крос и Уенди Съншайн, които имат забележителна практика в работата с осиновени деца и техните родители. Написана в подкрепа на осиновяващите семейства, книгата предлага работещи решения за това как родителите да разпознават и овладяват емоционалните кризи на децата си и да разчитат какво стои зад предизвикателното им поведение, как да им помогнат да израснат като уверени възрастни хора и да придобият важни житейски умения.

02 October 2018