Изложба „Релефи”

Изложба Релефи” на Исмаил Юсуфов

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на НФ „Култура”

Изложбена зала

25 October 2018