Представяне на стихосбирка на Айча Заралиева

Издателство „Библиотека България” представя

Айча Заралиева и стихосбирката й „Спомени за рециклиране”

Фоайе – ІІ етаж

18.00 ч.

12 October 2018