Среща с Йордан Радичков – младши

Среща с Йордан Радичков – младши и

представяне на книгите му „Малка човешка мелодия”, „Игра на гъски” и „Двеста линейки на час”

Модератор: Стоян Стоянов

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на НФ „Култур”а

Фоайе – ІІ етаж

17.30

10 October 2018