Премиера на стихосбирка на Тони Теллалов

Премиера на стихосбирката на Тони Теллалов „Завещаване на деформациите”

Фоайе ІІ етаж

17.30

03 October 2018