XVII Национални културни празници „Албена”

С традиционната среща разговор със значими съвременни български интелектуалци и творци в библиотеката гостуваха Национални културни празници „Албена”. За седемнадесети пореден път пътуващият фестивал, иницииран от издателство „Захарий Стоянов”, популяризира съвременната българска култура чрез прякото въздействие на словесното изкуство.

Гости на шуменската аудитория в рамките на фестивала бяха проф. д.ф.н., чл.-кор. на БАН Васил Проданов, който представи книгите си „Системни цикли и бъдещето на историята: Накъде върви светът?” и „Теория на българския преход”; Стоян Райчевски, който говори по темите от своите изследвания „Календар и обредност в Странджа и Източна Тракия” и „Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи. 1913-1944”; Панко Анчев и Юрий Борисов, представили съответно книгите си „Българският ум. Непрочетеният Димитър Талев” и „Молба за рая”. Свои поетични текстове представиха директорът на издателство „Захарий Стоянов” Иван Гранитски, Валентина Радинска и Цанко Цанев.

18 September 2018