Договор за сътрудничество с колеги от гр. Архангелск

В рамките на проведения през месец май литературен фестивал „Славянско слово” гости на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” бяха Татяна Рудная, главен библиотекар на краеведски сектор към Централната градска библиотека „М. В Ломоносов” – гр. Архангелск (Руска Федерация) и ръководител на литературно обединение „Творчество” към библиотеката, и Надежда Кубенская, представител на обединението. Директорът на шуменската библиотека, д-р Росица Добрева, връчи на руските колеги грамота за приноса им за популяризиране на българската литература и култура. Между РБ „Стилиян Чилингиров” и Централна градска библиотека „М. В. Ломоносов” бе сключен договор за партньорство и обмен на информация, професионален и изследователски опит в сферата на библиотечното дело и книгоиздаването, за разработване на съвместни проекти за популяризиране на книгите и детското четене, както и в сферата на културния туризъм.

Гостите дариха за фонда на библиотеката книги на руски език и диск със записи на стихове, песни и музикални композиции, написани от повече от четиридесет участници в литературно обединение „Творчество”.

28 June 2018