Студентско-преподавателски семинар: „ИЗГУБЕНИ В ПРЕВОДА“

Катедра Турска филология организира Студентско-преподавателски семинар „Изгубени в превода“, който ще се проведе в Регионална библиотека, на 26 юни 2014 г. от 9:30 часа.

Очаква се участниците да разгледат въпроси из областта на различните видове преводи; лексикалните, терминологични, синтактични и други проблеми при преводам преводът като културен трансфер и средство за междукултурна комуникация и други аспекти от преводаческата практикаи теория.

26 June 2014