Изнесено четене с ученици в Помощно училище

02 June 2014