Книга за българските възрожденски театрали / Къна Бойчева

„Книга за български възрожденски театрали” представя 13 очерка за народни будители от периода на българското Възраждане и първите десетилетия след Освобождението. Обстоятелството, дало основание на авторката да обедини тези очерци в едно издание, макар да се разказва за различни лица, е не само времето и общата цел на тяхната деятелност, а и фактът, че тя (или част от нея) е позабравена или напълно неизвестна на съвременния читател.

Книгата има документална основа. Авторката, доказана познавачка на българското Възраждане с множество публикации за това славно време, е изследвала многобройни документи от българските и чужди архиви, някои представени за първи път тук. Включила е и издирени и записани лично от нея свидетелства на наследници на героите от очерците.
Къна Бойчева разказва интересно, увлекателно, одухотворено. Прави впечатление богатият й език, в който умело и с мярка са вплетени думи и изрази от времето, за което пише. Пред читателя героите оживяват с техните мечти, борби, страдания, жертви, достойнства, грешки и недостатъци. Авторката индиректно, а в отделни случаи и пряко, прави съпоставка с всеотдайността на възрожденските дейци в борбата им за общонародните идеали и нашето време.

Със своята богата информативност, актуалност, увлекателност, с родолюбивото си въздействие, книгата е интересна и полезна за най-широк кръг читатели.
Проф. д-р Кина Вачкова

Сава Доброплодни
Йозеф Майснер-Миланович
Добри Войников
Василаки Попович
Киро Тулешков
Иван Тодоров Капетан
Димитър Великсин
Братя Йорданович
Божидар Запрянов
Иван Попхристов Кършовски
Георги Силаги
Петър Златев Груев

08 June 2018