Среща с Юлияна Дончева

Среща с Юлияна Дончева и представяне на книгата й

„Код „Червено”: Моята истина за храната”

17.30 ч.

Фоайе – II етаж

15 June 2018