Представяне на книга

Представяне книгата на Варта Корисян „Богомилите – есеите на България”

17.30 ч.

Фоайе – II етаж

 

14 June 2018