Литературен фестивал „Славянското слово”

Международен съюз на писателите „Св. св. Кирил и Методий”

организира

Литературен фестивал „Славянското слово”

Фоайе ІІ ет.

11.00 ч.

23 May 2018