Творческа среща с Астор

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

най-любезно Ви кани

 на

творческа среща с

Антраник Арабаджиян – Астор

  

20 април 2018 г.

17.30 ч.

 

Място на събитието: РБ „Стилиян Чилингиров”

 Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на „Алкомет” АД.

17 April 2018