Среща с Ана-Мария Гюзелева

Среща с Ана-Мария Гюзелева и представяне на стихосбирката й „Душата знае”

Модератор: Николай Калев

18.00 ч.

Фоайе ІІ ет.

24 April 2018