Празници на детската книга и изкуствата за деца ДЕН НА ИЛЮЗИОННОТО ИЗКУСТВО

Празници на детската книга и изкуствата за деца

ДЕН НА ИЛЮЗИОННОТО ИЗКУСТВО:

Забава с фокусника Асен Маринов

Фоайе – II етаж

10.00 ч.

20 April 2018