Празници на детската книга и изкуствата за деца ДЕН НА КИНОТО

Празници на детската книга и изкуствата за деца

ДЕН НА КИНОТО:

Назад във времето или когато ги нямаше 3D анимациите

Фоайе – II етаж

10.00 ч.

19 April 2018