Представяне на книга

Представяне на книгата „Общото и различното в празничната обредност на етносите”

Фоайе ІІ етаж

17.00 ч.

10 April 2018