Представяне на исторически парк при с. Неофит Рилски

Представяне на исторически парк при с. Неофит Рилски

Фоайе ІІ етаж

18.00 ч.

03 April 2018