Дълг и чест: Петър Богдан Бакшев / Божидар Димитров

В поредицата си “Дълг и чест” издателство “Захарий Стоянов” представя книгата на Божидар Димитров – “Дълг и чест: Петър Богдан Бакшев”.

“В тази книга, драги читателю, ще се срещнеш с личността на софийския архиепископ Петър Богдан Бакшев – главния ръководител, най-изявения деец на религиозната, политическата и културната дейност на българските католици през XVII век. Авторът проф. Божидар Димитров ни запознава с историческото наследство на Петър Богдан Бакшев и политическата му дейност, която има една-единствена цел – освобождението на България.”
Из книгата

23 March 2018