Дълг и чест: Васил Левски / Константин Косев

В поредицата си “Дълг и чест” издателство “Захарий Стоянов” представя книгата на Константин Косев – “Дълг и чест: Васил Левски”.

“В тази книга, драги читателю, ти се срещаш с обичания от всинца ни Васил Левски, комуто съдбата отреди безсмъртие във вечността. Нему равен друг нямаше – твърдяха съвременниците му, той е уникално историческо събитие, истинско чудо на природата, сравнимо само с Иисус Христос.

Акад. Константин Косев в тази книга представя Левски като еманация на българския възрожденски дух, като всепризнат лидер на националната революция и то лидер с мисионерско значение, който се нарежда сред световните явления в историята на човечеството.

23 March 2018