Александър Македонски, Силян щърка / Яна Язова

Ново издание на една от най-продаваните български исторически книги. Творба със странна съдба (не по-малко странна от съдбата на авторката си). Романът е написан през 1944 г. Наборът му изгаря в печатницата по време на бомбардировките. След 1944 г. авторката е изхвърлена от литературния живот, а Александър Македонски излиза едва през 2002 г.
В този том за пръв път се публикува и последната неизвестна творба на Яна Язова, останала в ръкопис – драмата в стихове “Силян Щърка” по едноименната македонска приказка.

27 February 2018