Безплатен достъп до портала „Уча.се” в библиотеката

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ предлага на своите читатели безплатен достъп до образователната онлайн платформа „Уча.се”, материалите в която следват официалната училищна програма и са съобразени с държавните образователни стандарти. Желаещите да се възползват от абонамента на библиотеката за образователния портал могат да направят това на читателските места за ползване на Интернет в каталожната зала и в чуждоезиковата читалня на библиотеката, както и в Детски отдел.

„Уча.се” предлага на учениците над 9000 видео урока, упражнения и учебни игри, които покриват 97% от материала, изучаван в училище от I до XII клас. Образователният портал разполага и със собствен блог „Мотивирам.се”, предоставящ полезни съвети и ценна информация на ученици, учители, родители и студенти.

Ученето с образователната онлайн платформа е лесно и забавно и поради това – ефективно. Видео уроците са кратки; представят материала на разбираем език и чрез ситуационни примери, което прави усвояването по-фокусирано и леко. Образователният процес е базиран на индивидуалния подход, като всеки ученик има възможност да учи със своето темпо и съобразно своите потребности и пропуски – както упражненията, така и учебните игри са така разработени, че при грешен отговор платформата автоматично насочва към материала, по отношение на който ученикът е демонстрирал пропуск. Предпоставка за лесното усвояване на материала чрез „Уча.се” е занимателната игрова форма на обучението – всеки ученик в сайта развива свой виртуален герой като в игра и колкото повече видео уроци изгледа ученикът, колкото повече тестове реши и колкото по-активен е в дискусиите под уроците, толкова по-бързо неговият герой преминава през различните нива на играта. Значителен плюс на сайта е, че следи и отчита прогреса на ученика по всеки учебен предмет.

Oбразователната платформа „Уча.се” е отличена с над двадесет награди, включително три поредни години (2012–2014 г.) печели наградата за най-добър образователен сайт на България в конкурса на БГ Сайт. Платформата е номинирана от Министерството на образованието и науката и Националната комисия на ЮНЕСКО в България за Световната награда на ЮНЕСКО за ефективно използване на информационните и комуникационни технологии в сферата на образованието.

08 February 2018