Златното съкровище от Надсентмиклош / The Nagyszentmiklos Gold Treasure

Двуезичен каталог на изложбата на съкровището в Националния исторически музей.

Статии от Каролине Чубер-Окрог, Станислав Станилов и Георги Н.Николов

Съкровището напуска за първи път пределите на Хабсбургската империя след откриването му преди 218 г.

07 February 2018