Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки / Бари Коен, Р. Брук Лий

Настоящата книга представя:

  • Полезен обзор на статистическите методи, използвани в поведенческите и социални науки
  • Експертни съвети, примерни задачи, резюмета и тестове
  • Удобно оформление за бързи справки

Бари Коен има бакалавърска степен по физика от университета “Стоуни Брук”, а по-късно защитава докторат по експериментална психология в университета на Ню Йорк, където понастоящем завежда магистърската програма по психология и преподава статистика на магистри и докторанти. Преподавал е статистика в продължение на почти 20 години и е публикувал учебник за напреднали по въпроса (публикуван под заглавието “Explaining Psychological Statistics”). Специализирал е психофизиология и е публикувал емпирични изследвания в тази област. Понастоящем планира експерименти за изясняване на връзката между тяло и ум, а също пише книга за това как се става психотерапевт в Съединените щати.

Брук Лий получава бакалавърска степен по англицистика от “Хейвърфорд Колидж”, след което защитава последователно магистърска теза и докторат по когнитивна психология в университета на Ню Йорк. По време на следването си има няколко учителя по статистика, сред които е другият автор на тази книга. След като защитава дисертация, посветена на връзката между разбиране и логически извод, специализира в университета на Масачусетс в Еймхърст, където задълбочава интересите си в областта на когнитивната обработка на текст. Преподава статистика, първо в “Боудин Колидж”, а след това в “Макалистър Колидж”, където в момента е доцент по психология. Публикациите му са свързани с когнитивните процеси по време на четене и психологическото моделиране на дедукцията.

08 December 2017