Конкурс „Народните обичаи от Коледа до Васильовден”

Награждаване на участниците в XXII Регионален конкурс „Народните обичаи от Коледа до Васильовден” и изложба на участниците в конкурса

Организатор: Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Шумен

Изложбена зала

11.00 – 12.00 ч.

20 December 2017