Емоции и саморегулация на ученето / Йоана Янкулова

В монографията “Емоции и саморегулация на ученето” се представят данни, получени от изследването на студенти от различни специалности и университети, които представляват слабо проучвана група в българския академичен контекст. В хода на проведените изследвания се проучват важни теми, свързани с ученето, емоциите и саморегулацията на учебното поведение на студентите в обучението и професионалната подготовка.

 

27 November 2017