Преплетените истории на Балканите. Т. 2: Пренос на политически идеологии и институции / Румен Даскалов, Диана Мишкова

Настоящият том разглежда преносите, предимно от Западна Европа и отчасти от Русия – Съветския съюз, и приспособяването на идеи и институции в региона. Началната глава се занимава с дебатите и дискурсите, които различни преноси и заемки предизвикват в приемащите общества. Всички идеологии, разгледани в този том – либерални, социалистически, аграрни, фашистки и комунистически, – кръжат около един централен въпрос: приспособяването на модерността и пътищата на националното развитие. Представени редом една с друга, те разкриват широкия диапазон от дебати за “правилния път”, който тези общества да следват в един постоянно променящ се свят, отправящ сериозни предизвикателства към тяхната идентичност, стабилност и дори оцеляване.

06 November 2017