Народностно потекло и национално самосъзнание / Пламен С. Цветков

narodnostno-poteklo-i-nacionalno-samosyznanie-plamen-s-cvetkov

Целта на настоящата книга е да направи критичен поглед на някои дълбоко вкоренени клишета и общоприети аксиоми. В нея българските, балканските и славянските национални страсти се разглеждат в контекста на етногенезиса и формирането на нациите в общоевропейски и световен мащаб.

06 ноември 2017