Езиците и писменостите на древните цивилизации / Мария Китова-Василева

Лекционният курс е опит да се очертаят контурите на историческата съдба на човечеството в рамките на едни от най-съществените й аспекти. В тринайсетте лекционни теми са представени постиженията на над четидесет различни цивилизации.

Замислена като университетски учебник, книгата е посветена на студентите, изучаващи различни хуманитарни дисциплини, както и на всички останали, които се интересуват от цивилизационното израстване на човека.

 

02 November 2017