Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст / Маргарита Станкова

Книгата включва характеристика на поведенческите проблеми в предучилищна възраст, прояви, разпространение, етиологични фактори за поява по отношение на индивида и заобикалящата среда, терапевтични перспективи. Представени са някои нарушения – поведенческо разстройство, опозиционно разстройство, хиперактивност и дефицит на вниманието, методи за оценка на емоционални и поведенчески проблеми в предучилищна възраст и данни от приложение на Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5 – 5 години за българските деца. Включена е и структура на програма за ранни интервенции.

Маргарита Станкова е завършила Медицински университет – София и магистърска програма “Комуникативни нарушения” в Нов български университет. Доктор е по медицина – специалист по психиатрия. Преподава в програмите по психология, клинична психология и логопедия в НБУ. Научните и практическите й интереси са насочени към проблемите на детското развитие – психични заболявания и комуникативни нарушения.

16 October 2017