Управление на мрежи / Кристоф Асанс

Колекция “Европа – разбирана и правена”.

Този труд е новаторски, защото надхвърля най-разпространените анализи в областта на стратегиите или на икономическите подходи, които изследват най-вече функциите за намаляване на разходите или преимуществата. Той също така е силно мотивиращ: Кристоф Асанс обяснява как капитализмът може (трябва?) да се развива в тази логика на мрежата, която позволява да се да се “помирят” социалните стремежи с конкурентоспособността.
Предприятието в мрежа е място за социализиране, което не нещо ново, но където много по-силно, отколкото преди, “стойността зависи от споделянето на знания, от обмен на подаръци, от спазването на дадената дума”. Управлението в мрежа “се налага в сложен контекст”, а мрежовият капитализъм, обединен чрез “социално сближаване” или “от принадлежност към една територия”, е “допълнителен механизъм за произвеждане на богатство”, способен да “въведе по-голямо социално сближаване в сравнение с пазарния капитализъм” или с “държавния капитализъм”.
Мрежата трансформира механизмите за информация и социално преструктуриране и радикално и неизбежно вгражда социалното в рамките на предприятията и организациите. Ето защо Кристоф Асанс не претендира да дава урок на политиците на един капитализъм в криза, нито да изгражда утопия, плъзгаща се по темите на момента, а предлага да сподели своята оптимистична визия, построена върху задълбочен анализ. Мрежите вече са инсталирани. Сега ние трябва да ги разберем, за да ги управляваме в най-добрия случай в интерес на всички в подновената етика на общото благо. Но как в крайна сметка, in fine, тези мрежи и тяхното управление биха могли да се противопоставят на “бюрократичните скованости на държавата или на финансовите злоупотреби на пазарната икономика”.

Кристоф Асанс е заместник-директор на Изследователска лаборатория по Мениджмънт “Larequoi”, Висш институт по мениджмънт – университет на Версай. През 2014 г. печели Академична награда за изследвания в областта на управлението за приноса на книгата “Управление на мрежи”.

16 October 2017