РБ „Стилиян Чилингиров” чества 95 години

С Национална конференция с международно участие „Библиотеката – проекции във времето”, проведена на 5-6 октомври, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” отбеляза 95-годишнината от основаването си. Съпътстваща проява бе изложбата „Българската история в художествено слово и образ”. С доклади във форума се включиха участници от Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Мелитополски университет „Богдан Хмелницки” – Украйна, Университет „Александър Йоан Куза” – Яш, Румъния, Регионален исторически музей – Шумен, Централна библиотека „М. Ю. Лермонтов” – Мелитопол, Украйна; сръбските библиотеки „Детко Петров” в Димитровград и Народната библиотека в Пирот; колеги от Столична библиотека, Университетска библиотека при Шуменски университет „Епископ К. Преславски”, от регионалните библиотеки в Пловдив, Варна, Русе, Бургас, както и библиотеките при НЧ „Хр. Ботев” – Нови пазар и ПГИ „Д-р Ив. Богоров” – Варна.

По повод юбилея и за своя принос в развитието и утвърждаването на библиотечното дело РБ „Ст. Чилингиров” бе наградена от Министерство на културата с грамота. Поздравителни адреси изпратиха Любомир Христов, кмет на Община Шумен; проф. Стефан Желев, управител на Област Шумен; Българска библиотечно-информационна асоциация, Фондация Глобални библиотеки – България; проф. Стоян Денчев, ректор на УниБИТ; проф. Иванка Янкова, декан на ФБКН при УниБИТ; доц. Милена Миланова, ръководител Катедра по библиотекознание, научна информация и културна политика към Софийски университет; проф. Георги Колев, ректор на ШУ „Епископ К. Преславски”; доц. Красимира Александрова, директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”; полк. Сашо Евлогиев, декан на Факултет Артилерия, ПВО и КИС; НБ „Ив. Вазов” – Пловдив, РБ „П. Славейков” – Варна, РБ „П. Павлович” – Силистра, РБ „П. Стъпов” – Търговище, Общинска библиотека „Искра” – Казанлък; ДКТ „В. Друмев” – Шумен, Комплекс за социални услуги – Шумен, Държавен архив – Шумен.

10 October 2017