Дни на програмирането

Европейски дни на програмирането

 

7-22 октомври

07 October 2017