Национална конференция

Национална конференция с международно участие „Библиотеката – проекции във времето”

по повод 95-годишнината на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

Фоайи ІІ ет.

5-6 октомври

05 October 2017