„Къде е душата в театъра на живота”

 

С представяне на книгата си „Къде е душата в театъра на живота” в библиотеката гостува Ниопеа Минтара, псевдоним на Надежда Писарова.

При срещата си с шуменци авторката говори за въпросите, които поставя книгата: какво е важно да се направи в настоящия период на сериозни промени, за да оцелее човекът като биологичен вид; какво ще помогне на душите в прехода към новите измерения и честоти; какви са правата на душата да осъзнава смисъла на творението; как да променяме и съгласуваме своите критерии за възприемане на действителността; какъв е начинът да се трансформира качеството на живота на нашата планета и много други.

Надежда Писарова е родена в гр. Варна. От 1993 г. започва нейното целенасочено пътешествие по духовните пътеки, от 2012 г. се отключва приемането на информация от  духовния  план. Изследвайки различни автори по тези специфични теми, както и различни духовни практики, Надежда Писарова ангажира немалка част от личното си време, за да припомни изконно познание за Вселената и законите, които я управляват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 September 2017