Обучение по проект „Ваучери за заети лица”

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” започна обучение в специалност „Библиотекознание” за заети лица на трудов договор, които са със средно образование и желаят да придобият професионална квалификация „Библиотекар”.

Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии в София съвместно с библиотеката съобразно нормативните изисквания на Закона за професионалното образование и обучение и Закона за обществените библиотеки и е финансирано по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

В продължение на десет месеца, в рамките на 960 учебни часа, дванадесет служители на читалищни библиотеки от общините Шумен, Нови пазар, Венец и Върбица ще изучават основните дисциплини от учебната програма – общо библиотекознание, библиотечни фондове, библиотечни каталози, библиотечно обслужване, управление и организация на библиотеката, справочна и библиотечно-информационна дейност и др.

Завършилите успешно курса на обучение и положили държавните изпити ще получат свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар”.

25 September 2017