Ръководство по бази от данни / Димитър Димитров; Радослава Христова

Ръководството е предназначено за упражненията по дисциплината “Бази от данни” към специалностите Компютърни науки, Информатика, Информационни системи и Софтуерно инженерство в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Книгата обобщава опита на авторите от тези упражнения.

10 July 2017