Изложба посветена на 180-годишнината от рождението на Васил Левски

Изложба с документи от библиотечните фондове, посветена на 180-годишнината от рождението на Васил Левски

17 July 2017