180-годишнината от рождението на Васил Левски

Представяне по повод 180-годишнината от рождението на Васил Левски на:

– филма „Тайната вечеря на Дякона Левски”

14:00 ч.

– телевизионния театър „Левски”

15:30 ч.
18 July 2017