Закриване на учебната година на училище „Фарос”

Церемония по закриване на учебната година на училище „Фарос” Фоайе – II етаж

10.00-12.00 ч.

10 June 2017