Професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти

Прояви в рамките на Професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти и на Националната библиотечна седмица (9-13 май)

 

Откриване на изложба „Оттука започва България: Българската държава в

художествено слово и образ“

„Оттука започва България” – вербатим спектакъл на ДКТ „Васил Друмев” – Шумен

Фоайе – ІІ етаж

 

10.30ч.

 

11.00 ч.

11 May 2017