Българска национална история Т. 3. Първо българско царство (680-1018) / Георги Атанасов, Веселина Вачкова, Пламен Павлов

Настоящият том от поредицата е посветен на богатата и разнолика история на Първото българско царство (680 – 1018 г.) – едно условно, но утвърдено в българската и чуждата историография название за българската държава на Балканите през Ранното Средновековие. Тази епоха не само поставя основите на българската национална идентичност в новата Родина, но е белязана с възхода на българската държава до позициите на един от водещите военни, политически и културни фактори в средновековна Европа.

19 April 2017