Българска национална история Т. 2. Древните българи – старата Велика България / Рашо Рашев, Георги Атанасов, Живко Войников и др.

В ръцете на българския читател е том II на “Българска национална история” – мащабен проект на Българската академия на науките и изкуствата, който има за цел да осветли по максимално обективен начин хилядолетното минало на нашия народ, неговата държавност и култура. През последните години в модерната наука все повече се утвърждава мнението, че в изграждането на древната, забележителната сама по себе си българска държавна традиция фундаменталната роля принадлежи не на славяните или на завареното население на Балканите от античната епоха (на първо място древните траки, обект на обстойно изложение в том I на “Българска национална история”), а преди всичко на древните българи.

19 April 2017