Сомелиерство / Стамен Стамов, Кремена Никовска

Материалът е структуриран по тематични направления в следните глави:
I. Сомелиерство. Определение, характеристика, развитие
II. Винени области в България и света
III. Сомелиерството и познанията за виното (винен етикет)
IV. Дегустация на вина
V. Сервиране на вина
VI. Винена култура
Предложеният материал е необходим и полезен за професионалното обучение и бизнеса

06 April 2017