„В ритъма на поезията и музиката”

„В ритъма на поезията и музиката”

Творческа среща с поетесата Мария Донева и композитора Любомир Денев

/Представяне на стихосбирката на Мария Донева „Любовта идва” и на цикъла песни – „Есен”, „Водите на март”, „Щъркове”, „Морето, посветени на хор „Бодра песен”/

Фоайе – ІІ етаж

15.15-16.15 ч.

06 April 2017