Изложба рисунки на тема „Яж здравословно, расти по-добре!”

Изложба рисунки на тема „Яж здравословно, расти по-добре!”

/Изложба на СУ Сава Доброплодни“ по проект „Еразъм+”/

 

Изложбена зала
10 April 2017