Феноменология на режисьорската интерпретация / Николай Ламбрев-Михайловски

Николай Ламбрев-Михайловски е неспокойна и търсеща творческа личност, намерила реализация и неоспорими постижения в различни сфери на изкуството. Театърът, разбира се, е неговият пръв дом и в него той живее задъхано и интензивно. Завършва режисура в Театралната академия и започва да работи категорично и забележимо в българския театър. Името му е свързано с множество позитивни артистични факти.Професионалната му активност на режисьор през годините се характеризира със завидна динамика. Над 120 театрални постановки, оперни и музикални спектакли, сценарий и режисура на дванайсет серийния телевизионен сериал „Църква за вълци“, режисьор на над двайсет радиоспекакли в програма „Хр. Ботев“ към БНР, участия като актьор във филми…

23 March 2017