Лекция на тема „Хранене на пчелните семейства“

Лекция на Георги Георгиев на тема „Хранене на пчелните семейства“

Изложбена зала

17.30 ч.

15 March 2017